Internazionalismoa

Abiatze proposamena hiru lan-ildotan banatzen zen hasieran:

  • Mundu mailako gobernu sozialista eraikitzea
  • Internazional sozialista berria eraikitzea
  • Europako erakunde sozialisten sarea eraikitzea.

Azkenik, eztabaiden nagusia europar ardatza izan da, hau baita Alternatibaren geografia esparrua, baina beste bi aradatzi uko egin gabe, izan ere, ardatzok geure ustez utziezinak dira eta europar esparruak aurrera egin heinean beste bi ardatzek ere aurrera egingo dut.

Honetaz gain, Alternatibaren joera internazionalista gidatuko duten irizpide nagusiei buruz ere eztabaidatu da, baita beste gaiekiko zeharkako lotura duten puntuak.

Europako ardatzari dagokionean, egungo EB ereduaren analisitik abiatu gara, neoliberalismoranzko joerak eta demokrazia urritasunak markatzen duten egungo europar proposamenari eginiko kritikatik. Egoera honen aurrean, ezinbestekoa da Europa berrosatzea irizpide sozialistaren bidetik, baldintza eta ideia berrien argitara, Alternatibak egungo mundu-sistemarekiko defendatzen duen erroko alternatibaren harira. Lortuko bada, bidea europar esparruko erakunde sozialisten saretzea izango da.

Hala, egungo europar eraikuntzari diogun arbuioa aztertu baino lehen, pertsonen eta herrien eskubideen aldeko Europa osatzeko genituen aurrebaldintza eta irizpide nagusiak azalduko ditugu:

  • Herri eta kulturen internazionalismoa, pertsona eta herrien ekimenetik jaioa, estatu-nazioan mugatzen edo itotzen ez dena. Hau ezin da mugarri izan internazionalismoa garatzen duten subjektuentzat, ez eta aldarrikatzen diren gai edo ekintzentzat.
  • Internazionalismoak giza eskubideetan oinarritu behar du, multzo unibertsal eta zatiezin moduan ulerturiko eskubide sorta batean, zeinak giza eskubideen hiru belaunaldiak hartuko dituen eta zentzu orobarneratzailea eta unibertsala izango duen.
  • Herritargo unibertsal ideia da Alternatibaren giza kontzeptua eusten duen oinarria. Ideia honen arabera gizaki guztiok gara eskubide eta arduren jabe gizaki izate hutsagatik. Beraz, ezin zaio inori eskubiderik ukatu inolako jatorri, arraza, sexu, etnia edo naziotasun arrazoirengatik, eta pertsona oro gara erantzule gizaki guztiek eskubide hauek eskura izan ditzaten.
  • Alternatiba erakunde politikoa denez, bere jarduera internazionalistak beste erakunde politikoekin saretzea izango du ardatz, gizarte mugimendu eta beste motako ekimenekin elkarlana baztertu gabe, baina ekintzarako elkarlanak politika arloko indarrak lehenetsiko ditu.

       Esan beharrik ez dagoEB honek Europar Batasunari egiten diola erreferentzia