Venceslao «Aldundia Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko gizarte-langileekin koordinatuta egon beharko litzateke»

X