Fatuarte: «AHTrekin ez bezala, EAJk eta PSOEk uko egin diote kupotik kentzeari mendekotasunari kendutako diru-partidak berreskuratzeko»

EH Bilduk mendekotasun egoeran dauden pertsonentzat dirua berreskuratzea (1.418.527,3 euro) proposatu du gaurko Osoko Bilkuran. “Bizkaiko aurrekontuetan milioi bat euro dago etxeko arretarako. Ezin gara zain geratu kupoa noiz negoziatuko den diru hori berreskuratzeko. Udalak orain eskatu behar du”, exijitu du Alba Fatuarte Alternatibako kide eta koalizoko zinegotziak.

AHTrekin ez bezala, EAJk eta PSOEk uko egin diote kupotik kentzeari mendekotasunari kendutako dirua berreskuratzeko, euren lehentasunak zeintzuk diren argi utziz.2016ko abenduaren 20an Bizkaiko Foru Aldundiak onartu zuen erabaki-proposamena, zertarako eta Gizartekutxa funtsean sartzea onartzeko, eta, Estatuarekiko Kupoan sorturiko eta Bizkaiko Foru Aldundiak jasotzeke duen zenbatekoarekin, Menpekotasun Legeari eta DAAS-ri dagozkion prestazioak (2014, 2015 eta 2016 urteak) finantzatzeko dirua funts horren irizpideen arabera banatzeko udalen artean. Hala, erabaki du BFAn etxez etzeko laguntza zerbitzuko arretan ordu kopurua handitzeko kupotik kendutako funtsaren %15 Gizartekutxa Funtsean sartzea, eta “BFA eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Udalen artean zerbitzuak eta programa sozialak babatzeko akordioan” ezarritako irizpideen arabera, Bizkaiko udalerrien artean banatzea.

Aipatu erabaki-proposamenaren hirugarren puntuak dio: “Eranskinean jasotako zenbatekoak Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei ordaintzeke uztea eta ordainketa horiek Bizkaiko Foru Aldundiak Estatuarekiko Kupoan sortutako eta jasotzeke dituen zenbatekoak jaso heinean egitea, Autonomia pertsonala eta inoren laguntza behar duten pertsonen arreta sustatzeko Legea aplikatuta, 2014, 2015 eta 2016ko ekitaldietako DAASi dagokionez”. Kopuru hauek Bilboko Udalaren kasuan honakoak dira: 387.774,91€ 2014. urtekoak, 638.338,67€ 2015-ekoak eta 392.414,15€ 2016-koak, guztira 1.418.527,73€.

Partida hau Bizkaiko Aurrekontuetan zehaztuta dago eta udalek diru hori behar dute etxez etxeko laguntza zerbitzuko arreta finantzatzeko. Horregatik eskatzen diogu Foru Aldundiari zenbateko hauek ordaintzeke ez uztea.

EH Bildu Bilbo