Borras «Kazetari guztiek autozentsuratzen dute bere burua, gutxi-asko»

X