Venceslao «Sindrome faltsu honek inboluzio bat eragiten ari die adingabeei eta ameei»

X