Forum Subiranista eratu da, ezkertiarren burujabetzarako funtsezko erakundea, Alternatibaren partaidetzarekin

X