Estarrona “Legebiltzarrak jarduera hau arbuiatzetik edo gaizki dagoela esatetik harago joan behar du”

X