Venceslao «Pandemiak are ageriago utzi du garrantzitsua dela herritarren osasun mentala ere zaintzea»

X