claudia

Venceslao «Egoitza pribatuetako ratioak oso urriak dira; zaintzan kalitatea eman nahi badugu, inbertsio ekonomiko handia eta profesional gehiago behar dira»

X