Fatuarte «Diru publikoarekin finantzatutako erakundeek behar duten gardentasun mailarekin bat ez datozen praktikak egin dira»

X